ลดน้ำหนัก

Click here to edit subtitle

การซื้อยาลดน้ำหนักผ่านความเข้าใจที่เหมาะสม

ยาลดน้ำหนัก มักจะถูกโฆษณาชวนเชื่อ อย่างเกินเลยว่า แค่กิน, แค่รอ ก็ลดความอ้วนได้แล้ว ถ้าหากท่านเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดแล้ว ควรจะหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาตนเองเยี่ยง “ยาเทวดา” เหล่านี้โดยเป็นอันเด็ดขาด

            นั่นไม่ได้หมายถึงว่า ยาลดน้ำหนัก ไม่สามารถทำตามชื่อของมัน หรือ ทำตามสรรพคุณที่กล่าวได้ หากแต่ ยาลดน้ำหนักที่ดี ควรจะคำนึงถึงการลดน้ำหนักที่สมดุลต่อสุขภาพร่างกายของผู้ที่ใช้งาน ผ่านทางการ ใช้ยาควบคู่ไปกับการออกกำลังกายที่เหมาะสม ทั้งนี้ ร่างกายของมนุษย์เปรียบเสมือนได้กับต้นไม้ ที่การให้น้ำ ให้ปุ๋ย ให้แสง สามารถที่จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตได้ แม้การ “หักดิบ” อย่างการบริโภค “ยาชวนเชื่อ” หรือ “อดอาหาร” สามารถที่จะให้ผลให้เห็นทันตาได้ ก็ตามหากแต่ผลลัพธ์ระยะยาวที่แสนจะทรมานนั้น ไม่คุ้มค่าอย่างยิ่งที่เราจำเป็นจะต้องไปเสี่ยงด้วย

            และ ยาลดความอ้วนที่เราจะเลือกใช้นั้น ควรจะเป็นตัวยาที่มีที่ไปอย่างแน่ชัด สามารถที่จะสืบเสาะหาต้นกำเนิดได้ตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อที่เราจะได้สอบถามข้อมูลที่จำเป็นในการใช้งานยา และ เพื่อสร้างความมั่นใจว่า ยาที่เราใช้นี้ไม่ได้กำเนิดขึ้นมาเพียงแค่ความรู้งูๆปลาๆของผู้ผลิต